Top

Ước tồn Quỹ BOG tại NSH Petro ngày 13.06.2024

Công ty CPTM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.06.2024 - chi tiết xem tại Minh Bạch Xăng Dầu công bố trên website nshpetro.vn
Trong chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 06.06.2024 đến trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13.06.2024, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Công ty CPTM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu là:
- Ước trích: 0 đồng;
- Ước chi: 0 đồng;
- Ước tồn: dương (+) 57 tỷ đồng (Năm mươi bảy tỷ đồng).
Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.
Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website nshpetro.vn

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979